Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Tài liệu về công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.
25/02/2016  00:00 686 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 102604

Tổng lượng truy cập: 47.025.351

Phiên bản đang chạy thử nghiệm