Thứ 3, Ngày 06/12/2022 -

Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/02/2016  00:00 1.400 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm