Chủ nhật, Ngày 03/07/2022 -

Quy định về việc cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14/01/2016  00:00 1.133 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1514

Tổng lượng truy cập: 49.760.778

Phiên bản đang chạy thử nghiệm