Thứ 3, Ngày 06/12/2022 -

Quy định về việc cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14/01/2016  00:00 1.241 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm