Thứ 4, Ngày 25/11/2020 -

Quy định về việc cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14/01/2016  00:00 833 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm