Thứ 5, Ngày 30/06/2022 -

Dự thảo chương trình công tác trong tậm của UBND thành phố năm 2016
12/01/2016  00:00 889 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 6201

Tổng lượng truy cập: 49.740.473

Phiên bản đang chạy thử nghiệm