Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Dự thảo chương trình công tác trong tậm của UBND thành phố năm 2016
12/01/2016  00:00 790 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 82960

Tổng lượng truy cập: 47.315.832

Phiên bản đang chạy thử nghiệm