Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Hướng dẫn thời gian đăng ký, nộp và thủ tục xét, công nhận sáng kiến
05/01/2016  00:00 793 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 102929

Tổng lượng truy cập: 47.025.658

Phiên bản đang chạy thử nghiệm