Thứ 3, Ngày 24/05/2022 -

Dự thảo đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới thành phố Kon Tum giai đoạn 2016-2020
23/12/2015  00:00 811 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1160

Tổng lượng truy cập: 49.501.951

Phiên bản đang chạy thử nghiệm