Chủ nhật, Ngày 03/07/2022 -

Dự thảo đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới thành phố Kon Tum giai đoạn 2016-2020
23/12/2015  00:00 829 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1309

Tổng lượng truy cập: 49.760.580

Phiên bản đang chạy thử nghiệm