Thứ 3, Ngày 11/08/2020 -

Dự thảo đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới thành phố Kon Tum giai đoạn 2016-2020
23/12/2015  00:00 523 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm