Thứ 7, Ngày 25/06/2022 -

Dự thảo đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới thành phố Kon Tum giai đoạn 2016-2020
23/12/2015  00:00 825 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm