Thứ 3, Ngày 27/09/2022 -

Dự thảo đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới thành phố Kon Tum giai đoạn 2016-2020
23/12/2015  00:00 872 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm