Thứ 7, Ngày 16/01/2021 -

Dự thảo đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới thành phố Kon Tum giai đoạn 2016-2020
23/12/2015  00:00 584 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm