Thứ 4, Ngày 07/12/2022 -

Tài liệu kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Kon Tum, khóa X (ngày 17-18/12/2015)
15/12/2015  00:00 1.000 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm