Thứ 3, Ngày 05/07/2022 -

Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố với Mặt trận và các Đoàn thể
15/12/2015  00:00 4.442 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 5030

Tổng lượng truy cập: 49.772.334

Phiên bản đang chạy thử nghiệm