Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố với Mặt trận và các Đoàn thể
15/12/2015  00:00 3.041 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 83178

Tổng lượng truy cập: 47.316.045

Phiên bản đang chạy thử nghiệm