Thứ sáu, Ngày 12/08/2022 -

Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người hợp đồng lao động
19/11/2015  00:00 1.058 Lượt xem

Thông tin liên quan

BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 857

Tổng lượng truy cập: 50.039.692

Phiên bản đang chạy thử nghiệm