Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người hợp đồng lao động
19/11/2015  00:00 1.030 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 7493

Tổng lượng truy cập: 49.782.590

Phiên bản đang chạy thử nghiệm