Thứ 5, Ngày 30/06/2022 -

Thông báo đăng ký tham dự lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ QLNN về tôn giáo cho CBCC năm 2015
10/11/2015  00:00 706 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 303

Tổng lượng truy cập: 49.743.712

Phiên bản đang chạy thử nghiệm