Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Quy định tạm thời về tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng chính quyền cơ sở
04/11/2015  00:00 809 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3143

Tổng lượng truy cập: 49.745.253

Phiên bản đang chạy thử nghiệm