Thứ 5, Ngày 30/06/2022 -

Đề nghị cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp phòng
03/11/2015  00:00 827 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 399

Tổng lượng truy cập: 49.743.754

Phiên bản đang chạy thử nghiệm