Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thành phố kon Tum
02/10/2015  00:00 906 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2617

Tổng lượng truy cập: 49.778.115

Phiên bản đang chạy thử nghiệm