Thứ 5, Ngày 28/01/2021 -

Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thành phố kon Tum
02/10/2015  00:00 652 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 3659

Tổng lượng truy cập: 45.961.168

Phiên bản đang chạy thử nghiệm