Thứ sáu, Ngày 20/05/2022 -

Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thành phố kon Tum
02/10/2015  00:00 891 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 11726

Tổng lượng truy cập: 49.471.854

Phiên bản đang chạy thử nghiệm