Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thành phố kon Tum
02/10/2015  00:00 800 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 102643

Tổng lượng truy cập: 47.025.385

Phiên bản đang chạy thử nghiệm