Thứ 3, Ngày 24/05/2022 -

Nghị định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
21/09/2015  00:00 952 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 6868

Tổng lượng truy cập: 49.497.779

Phiên bản đang chạy thử nghiệm