Chủ nhật, Ngày 05/12/2021 -

Nghị định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
21/09/2015  00:00 864 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 90546

Tổng lượng truy cập: 47.015.559

Phiên bản đang chạy thử nghiệm