Thứ 3, Ngày 06/12/2022 -

Hướng dẫn xây dựng Đề án tinh giản biên chế
17/09/2015  00:00 1.179 Lượt xem

Thông tin liên quan

BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 2760

Tổng lượng truy cập: 50.866.353

Phiên bản đang chạy thử nghiệm