Thứ 4, Ngày 18/05/2022 -

Hướng dẫn xây dựng Đề án tinh giản biên chế
17/09/2015  00:00 1.093 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 10826

Tổng lượng truy cập: 49.440.774

Phiên bản đang chạy thử nghiệm