Thứ 3, Ngày 07/02/2023 -

Hướng dẫn xây dựng Đề án tinh giản biên chế
17/09/2015  00:00 1.224 Lượt xem

Thông tin liên quan

BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 718

Tổng lượng truy cập: 51.314.032

Phiên bản đang chạy thử nghiệm