Thứ 7, Ngày 05/12/2020 -

Hướng dẫn xây dựng Đề án tinh giản biên chế
17/09/2015  00:00 852 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2009

Tổng lượng truy cập: 45.838.287

Phiên bản đang chạy thử nghiệm