Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

Hướng dẫn xây dựng Đề án tinh giản biên chế
17/09/2015  00:00 1.004 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 70635

Tổng lượng truy cập: 46.997.939

Phiên bản đang chạy thử nghiệm