Chủ nhật, Ngày 02/10/2022 -

Hướng dẫn xây dựng Đề án tinh giản biên chế
17/09/2015  00:00 1.147 Lượt xem

Thông tin liên quan

BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 1741

Tổng lượng truy cập: 50.379.937

Phiên bản đang chạy thử nghiệm