Thứ 3, Ngày 24/05/2022 -

Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2015
17/09/2015  00:00 1.363 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 7211

Tổng lượng truy cập: 49.498.024

Phiên bản đang chạy thử nghiệm