Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức 6 tháng đầu năm 2015
03/07/2015  00:00 1.497 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2038

Tổng lượng truy cập: 49.777.550

Phiên bản đang chạy thử nghiệm