Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức 6 tháng đầu năm 2015
03/07/2015  00:00 1.391 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 102348

Tổng lượng truy cập: 47.025.113

Phiên bản đang chạy thử nghiệm