Thứ 4, Ngày 18/05/2022 -

Triển khai thực hiện Chỉ thị 01/2015/CT-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Kon Tum
24/06/2015  00:00 855 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 5844

Tổng lượng truy cập: 49.448.485

Phiên bản đang chạy thử nghiệm