Chủ nhật, Ngày 03/07/2022 -

Triển khai thực hiện Chỉ thị 01/2015/CT-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Kon Tum
24/06/2015  00:00 943 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1170

Tổng lượng truy cập: 49.760.467

Phiên bản đang chạy thử nghiệm