Thứ 7, Ngày 29/01/2022 -

Tài liệu trình kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố
23/06/2015  00:00 955 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3417

Tổng lượng truy cập: 47.335.082

Phiên bản đang chạy thử nghiệm