Chủ nhật, Ngày 03/07/2022 -

Tài liệu trình kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố
23/06/2015  00:00 1.040 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1412

Tổng lượng truy cập: 49.760.678

Phiên bản đang chạy thử nghiệm