Thứ 3, Ngày 05/07/2022 -

Tài liệu họp thẩm định nội dung trước khi trình kỳ họp HĐND thứ 10
16/06/2015  00:00 5.051 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 4782

Tổng lượng truy cập: 49.772.091

Phiên bản đang chạy thử nghiệm