Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Tài liệu họp thẩm định nội dung trước khi trình kỳ họp HĐND thứ 10
16/06/2015  00:00 775 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 83060

Tổng lượng truy cập: 47.315.932

Phiên bản đang chạy thử nghiệm