Thứ 7, Ngày 05/12/2020 -

Kế hoạch phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2015 trên địa bàn thành phố KonTum
02/06/2015  00:00 1.286 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 1257

Tổng lượng truy cập: 45.837.620

Phiên bản đang chạy thử nghiệm