Chủ nhật, Ngày 05/12/2021 -

Kế hoạch phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2015 trên địa bàn thành phố KonTum
02/06/2015  00:00 1.435 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 90513

Tổng lượng truy cập: 47.015.528

Phiên bản đang chạy thử nghiệm