Thứ 3, Ngày 24/05/2022 -

Kế hoạch phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2015 trên địa bàn thành phố KonTum
02/06/2015  00:00 1.553 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 6715

Tổng lượng truy cập: 49.497.752

Phiên bản đang chạy thử nghiệm