Chủ nhật, Ngày 12/07/2020 -

Kế hoạch phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2015 trên địa bàn thành phố KonTum
02/06/2015  00:00 1.230 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm