Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Quyết định ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum
19/05/2015  00:00 968 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1148

Tổng lượng truy cập: 49.744.184

Phiên bản đang chạy thử nghiệm