Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Quyết định về việc thành lập Ban tiếp công dân thành phố Kon Tum
27/04/2015  00:00 5.348 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2009

Tổng lượng truy cập: 49.744.791

Phiên bản đang chạy thử nghiệm