Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

Quyết định về việc thành lập Ban tiếp công dân thành phố Kon Tum
27/04/2015  00:00 1.007 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 70656

Tổng lượng truy cập: 46.997.960

Phiên bản đang chạy thử nghiệm