Thứ 5, Ngày 08/12/2022 -

Quyết định về việc thành lập Ban tiếp công dân thành phố Kon Tum
27/04/2015  00:00 5.440 Lượt xem

Thông tin liên quan

BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 3803

Tổng lượng truy cập: 50.873.370

Phiên bản đang chạy thử nghiệm