Chủ nhật, Ngày 03/07/2022 -

Lập hồ sơ dự tuyển và đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.
08/04/2015  00:00 1.092 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1551

Tổng lượng truy cập: 49.760.815

Phiên bản đang chạy thử nghiệm