Thứ 7, Ngày 29/01/2022 -

Lập hồ sơ dự tuyển và đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.
08/04/2015  00:00 1.016 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3515

Tổng lượng truy cập: 47.335.174

Phiên bản đang chạy thử nghiệm