Thứ 7, Ngày 20/07/2019 -

Lập hồ sơ dự tuyển và đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.
08/04/2015  00:00 708 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm