Thứ 7, Ngày 05/12/2020 -

Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
07/04/2015  00:00 442 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 1872

Tổng lượng truy cập: 45.838.171

Phiên bản đang chạy thử nghiệm