Thứ 7, Ngày 05/12/2020 -

Dự thảo Báo cáo chính trị (lần 02) của BCH Đàng bộ thành phố khóa X trình Đại hội XI
24/03/2015  00:00 500 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 1752

Tổng lượng truy cập: 45.838.062

Phiên bản đang chạy thử nghiệm