Thứ 3, Ngày 17/05/2022 -

Dự thảo Báo cáo chính trị (lần 02) của BCH Đàng bộ thành phố khóa X trình Đại hội XI
24/03/2015  00:00 4.895 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 9898

Tổng lượng truy cập: 49.440.365

Phiên bản đang chạy thử nghiệm