Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

Chương trình công tác trọng tâm của lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum trong tháng 02 năm 2015
09/02/2015  00:00 685 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 70292

Tổng lượng truy cập: 46.997.610

Phiên bản đang chạy thử nghiệm