Thứ 3, Ngày 17/05/2022 -

Chương trình công tác trọng tâm của lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum trong tháng 02 năm 2015
09/02/2015  00:00 783 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 9871

Tổng lượng truy cập: 49.440.357

Phiên bản đang chạy thử nghiệm