Thứ 4, Ngày 02/12/2020 -

Chương trình công tác trọng tâm của lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum trong tháng 02 năm 2015
09/02/2015  00:00 545 Lượt xem

Thông tin liên quan

Phiên bản đang chạy thử nghiệm