Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Chương trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tại kỳ họp thứ 9
16/01/2015  00:00 629 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 88065

Tổng lượng truy cập: 47.320.553

Phiên bản đang chạy thử nghiệm