Thứ 3, Ngày 05/07/2022 -

Chương trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tại kỳ họp thứ 9
16/01/2015  00:00 713 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 5261

Tổng lượng truy cập: 49.772.561

Phiên bản đang chạy thử nghiệm