Thứ 3, Ngày 24/05/2022 -

Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24/12/2014  00:00 1.333 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 6973

Tổng lượng truy cập: 49.497.864

Phiên bản đang chạy thử nghiệm