Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

V/v đề nghị kê khai tài sản hàng năm
11/12/2014  00:00 965 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 83145

Tổng lượng truy cập: 47.316.013

Phiên bản đang chạy thử nghiệm