Thứ 3, Ngày 05/07/2022 -

Nội dung tiêu chí đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính
13/11/2014  00:00 5.008 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 5212

Tổng lượng truy cập: 49.772.512

Phiên bản đang chạy thử nghiệm