Thứ 4, Ngày 18/05/2022 -

Đánh giá, phân loại chất lượng chính quyền cơ sở hàng năm
30/10/2014  00:00 1.100 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 4909

Tổng lượng truy cập: 49.447.598

Phiên bản đang chạy thử nghiệm