Thứ 3, Ngày 17/05/2022 -

Trả lời kiến nghị cử tri sau khi kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X
30/10/2014  00:00 668 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 9955

Tổng lượng truy cập: 49.440.385

Phiên bản đang chạy thử nghiệm