Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

Nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân
22/08/2014  00:00 943 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 69713

Tổng lượng truy cập: 46.997.113

Phiên bản đang chạy thử nghiệm