Thứ 7, Ngày 29/01/2022 -

Phương án Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2014 trên địa bàn thành phố kon Tum
03/06/2014  00:00 3.927 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3485

Tổng lượng truy cập: 47.335.144

Phiên bản đang chạy thử nghiệm