Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Biểu mẫu thống kê danh sách và tiền lương cán bộ, công chức cấp xã
07/05/2014  00:00 2.316 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 83562

Tổng lượng truy cập: 47.316.402

Phiên bản đang chạy thử nghiệm