Thứ 5, Ngày 30/06/2022 -

Thông báo Hộ chiếu ngoại giao, công vụ hết hạn sử dụng
14/03/2014  00:00 1.047 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 6707

Tổng lượng truy cập: 49.740.911

Phiên bản đang chạy thử nghiệm