Thứ 5, Ngày 30/06/2022 -

Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách xã, phường
11/11/2013  00:00 2.135 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 6609

Tổng lượng truy cập: 49.740.835

Phiên bản đang chạy thử nghiệm