Thứ 3, Ngày 24/05/2022 -

Hiệu lệnh thông báo xả nước qua tràn
03/06/2013  00:00 5.299 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 7064

Tổng lượng truy cập: 49.497.951

Phiên bản đang chạy thử nghiệm